Egyeztetés Gyürk Andrással az Európai Parlament ITRE magyar képviselőjével

Egyeztetésre került sor a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának magyar képviselőjével, mataszsz_gyurk_001Gyürk Andrással.  A képviselő a 2013. április 5-én délelőtt megtartott megbeszélésen jelentősnek és fontosnak nevezte a kapcsolatfelvételt. Meglátása szerint a távhfűtés/távhűtés ügye hangsúlyosan most kerül az EU asztalára, így időszerű az együttműködés. A Európai Néppárt politikusa kiemelte, hogy bár az energiapolitika nem közösségi politika, de ha elfogadnak egy a szektorra vonatkozó európai uniós szabályozást, az idővel a nemzeti szinten is megjelenik.

A MaTáSzSz képviselői arról tájékoztatták a képviselőt, hogy a hazai távhő-szektor jövője szempontjából különösen fontos a rendszerszintű megközelítés. Az Energiahatékonysági Irányelvvel összhangban a fogyasztói oldal hőigényét csökkenteni kell, ezzel párhuzamosan a hőtermelői oldalon hatékonyságnövekeést kell elérni. Törekedni kell arra, hogy a hőtermelés vonatkozásában a megújuló és a fosszilis energiaforrások megfelelő elegye kerüljön kialakításra. Mindezek mellett elengedhetetlen a távhő piacának bővítése is. E tekintetben a szabályozás mellett különösen fontos a 2014-2020 között elérhető európai uniós támogatások egy részének energiahatékonysági és megújuló energetikai célokra történő csoportosítása.

A megbeszélés végén a résztvevők megállapodtak abban, hogy a jövőben a távhő-szekort érintő szakmai kérdésekben egyeztetnek egymással.