Érdekérvényesítés, érdekképviselet

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége érdekképviseleti, érdekérvényesítési feladatai körében:

  1. koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek az egész szakma, vagy egy-egy szakterület jó hírneve és a gazdálkodási, szolgáltatói érdeke érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek.
  2. állást foglal a távhőszolgáltatás és távhőtermelés gazdálkodását érintő kormányzati és önkormányzati döntésekkel és szabályozó-tervezetekkel kapcsolatban.
  3. figyelemmel kíséri a tagjaira vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szabályozók és intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.
  4. a tagokkal közösen kidolgozza és karbantartja a szakmára jellemző szakmai etikai normákat, ügyel ezek megtartására, és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.
  5. képviseli a szakmát a sajtó és a nyilvánosság előtt.

Hozzászólás nem lehetséges.