A tagság előnyei

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének legfontosabb feladata, hogy tevékenységének eredményeként tagjainak véleménye hangsúlyosan jelenjen meg a távhő-szektort érintő, nemzeti szintű szakpolitikai egyeztetések során.

A MaTáSzSz ennek érdekében az alábbi feladatokat látja el:

  •  összefogja a távhőszolgáltatói és távhőtermelői engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket;
  •  szakmai és gazdasági szempontok figyelembe vételével egyezteti, közvetíti és képviseli tagjai érdekeit;
  • elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások bevezetését és elterjesztését;
  • elősegíti a nemzetközi gazdasági és szakmai kapcsolatok kiépítését és fejlesztését;
  • elősegíti a távhőszolgáltatás társadalmi elismertségének növelését;
  • érdekképviseleti, jogszabály- és döntés előkészítési tevékenységet folytat;
  • figyelemmel kíséri a tagjaira vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a szabályozók és intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.
  • együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart az érintett minisztériumokkal, az Országgyűlés és az Európai Parlament szakbizottságával, az önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel, szövetségekkel;
  • folyamatosan informálja tagjait, kiadványokat és tanulmányok jelentet meg, konferenciákat és szakmai rendezvényeket szervez;

A MaTáSzSz kiemelt célja, hogy tagvállalatain keresztül elérhetővé tegye a fogyasztók számára a legmagasabb szintű távhőszolgáltatást. Ezzel párhuzamosan saját és tagjai tevékenységén keresztül érdemben kíván hozzájárulni a megújuló energiaforrások részarányának, valamint az energiahatékonyságnak a növeléséhez és ezzel a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez.

A MaTáSzSz a tagvállalatok részéről megfogalmazott elvárások megvalósítása mellett kiemelt hangsúlyt fektet a távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági tájékoztató kampányok megvalósítására.

A MaTáSzSz tagvállalatai tevékenyen részt vesznek a jövő nemzedékek képzésében,  lehetőséget biztosítanak a leendő távhős szakemberek gyakorlati képzésére.

Hozzászólás nem lehetséges.