Hirdetési irányelveink

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének irodája számos tájékoztatót kap „külsős szervezetek” rendezvényeiről, termékeiről, kereskedelmi ajánlatairól azzal a nyilvánvaló elvárással, hogy ezeket eljuttassa a tagvállalatai felé. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a MaTáSzSz az ilyen jellegű megkereséseket csak akkor juttatja el a tagvállalatainak, illetve teszi fel a honlapjára, ha azokban közérdekű információkról van szó. Kereskedelmi vagy reklám-jellegű információk továbbítását, illetve a honlapon történő elhelyezését kizárólag rendes és pártoló tagjai részére vállalja a Szövetség.

Felhívjuk azonban a jelenleg még nem tag távhőszolgáltatók és a gazdasági-kereskedelmi partnereink figyelmét a MaTáSzSz-tagság lehetőségére és előnyeire. A tagjainktól kapott információs anyagokat kérésükre mindig feltesszük a honlapunkra (kivéve, ha az a MaTáSzSz vagy valamely tagjának az érdekeit sértené). A fontosabb anyagokat közvetlenül is eljuttatjuk rendes tagjainknak, amennyiben a pártoló tagjainkat is érinti, akkor nekik is. A tagokat bevonjuk a MaTáSzSz szakmai munkájába, tagokat küldhetnek a MaTáSzSz munkabizottságaiba, számukra szakmai rendezvényeket szervezünk. Szakmai-gazdasági jellegű kérdéseikre az iroda igyekszik közvetlenül választ adni, vagy azokat továbbítja a MaTáSzSz illetékes munkabizottságok felé, kiemelten fontos ügyek esetében az elnökségnek. A MaTáSzSz egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy tagjai érdekeit képviselje az államigazgatás irányába.

Fentiekre figyelemmel minden jelenleg még nem tag távhőszolgáltató és a távhő-szektorhoz kapcsolódó gazdasági-kereskedelmi társaság számára javasoljuk, hogy használja ki a MaTáSzSz-tagság lehetőségeit és előnyeit, kapcsolódjon be a közös munkába és legyen részese egy széleskörű együttműködésnek. Mindezekről részletesen a MaTáSzSz honlapján a „Hogyan válhat taggá?” menüpontban, vagy a MaTáSzSz irodában tájékozódhat.

Várjuk minden partnerünket a MaTáSzSz tagjai közé!

Hozzászólás nem lehetséges.