Stratégiai dokumentumok

Nemzeti Energiastratégia

A közösségi távfűtés és egyéni hőenergiaelőállítás korszerűsítése

Szükséges a távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása, amihez elengedhetetlen egy önálló távhő fejlesztési cselekvési terv kidolgozása, a szolgáltatás műszaki színvonalának fejlesztése (decentralizált, fokozatosan összekapcsolható távhőszigetek létrehozása, alacsony hőfokú távfűtésre való áttérés, a távhűtés lehetőségének vizsgálata, szolgáltatási minőségellenőrzési rendszer, hatékonysági kritériumrendszer felállítása, egyedi szabályozhatóság és mérés, falusi távfűtőművek fejlesztése), a megújuló energiaforrások bevonása és a szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhőtermeléssel való összekapcsolása. Ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról a távhőszolgáltatás lefedettsége akár növekedhet is.

A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is.

A Nemzeti Energiastratégia ide kattintva érhető el.

 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve

A távfűtés és -hűtés infrastruktúrájának fejlesztése

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 4/2/9 alfejezet ismerteti a távhőhálózatok fejlesztésének kritériumait és a tervezett fejlesztések irányát.

A megújuló energiaforrások, különösen a fűtési célú biomassza-felhasználás fenntarthatóságának, a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági hatások optimális egyensúlyának biztosításában játszanak jelentős szerepet a távhőhálózatok. Korszerűsítésük és fejlesztésük elválaszthatatlan, szerves része a zöldgazdaság-fejlesztési törekvéseknek.

A fűtési ágazatban – különösen a kapcsolt biomassza villamos térségi kiserőművek esetében – a hőenergia felhasználását távfűtő rendszereken keresztül tervezzük. A távfűtő rendszerek egy része kiépült, de szükséges annak átalakítása, korszerűsítése és új infrastruktúrák kiépítése is. Ezek egyrészt maguknak a megújuló energiaforrásoknak a hasznosítását szolgálják (pl. biomassza-kazántelep, termálkút stb.), másrészt a megújuló energiaforrásokból származó hőenergia fogyasztókhoz való eljuttatását valósítják meg (új távvezetékhálózatok, hőközpontok stb.).

Az NCsT ide kattintva érhető el.

Hozzászólás nem lehetséges.