Szakmai, gazdasági ismeretek bővítése, tapasztalatcsere

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szakmai, gazdasági fejlesztési feladatai keretében:

  1. szakmai információk beszerzésével, szakmai napok megrendezésével elősegíti a szakmán belüli ismeretek terjesztését.
  2. szakmai delegációk küldésével és fogadásával hozzájárul a szakmai információ- és tapasztalatcseréhez.
  3. a szolgáltatás, gazdálkodás, vállalkozás szakmai-szervezeti kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét.
  4. a tagvállalatok dolgozói részére szakmai, gazdasági továbbképzést szervez, biztosít.
  5. folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági, fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.
  6. elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások, bevezetését és elterjesztését.
  7. a sajtóval együttműködve folyamatos tájékoztatást ad a távhőszolgáltatás és a távhőtermelés helyzetéről.

Hozzászólás nem lehetséges.