Szakmai kapcsolattartás

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szakmai kapcsolattartási feladatai keretében:

  1. segíti tagjainak a többi gazdálkodóval, vállalkozóval, valamint a tevékenységükkel kapcsolatos igazgatási és társadalmi szervezetekkel való együttműködést.
  2. információs, döntés-előkészítési kapcsolatokat épít és tart fenn mindazon önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal, ahol azt a tagjai érdekeinek érvényre juttatása indokolttá és szükségessé teszi.
  3. részt vesz más szakmai szervezetek tevékenységében.
  4. a szakterületét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságával, az önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.
  5. részt vesz az Euroheat & Power munkájában.
  6. kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel.
  7. segíti tagjait a nemzetközi kapcsolattartásban.

Hozzászólás nem lehetséges.